Europese Slangenvereniging home litteratura serpentium bestuur
slangendag subsidieprojecten lidmaatschap
European Snake Society beurzen publicaties geschiedenis
links jaargangenoverzicht contact
 

   
 
 

Geschiedenis

De Europese Slangenvereniging werd op 12 april 1980 opgericht onder de naam Nederlandse Doelgroep Slangen en in november 1980 werd het eerste nummer van het tijdschrift Litteratura Serpentium uitgegeven. De vereniging richt zich uitsluitend op slangen. In 1990 werd de naam veranderd in Europese Slangenvereniging om meer recht te doen aan de toenmalige, en trouwens nog steeds voortdurende samenstelling van de vereniging. De vereniging heeft momenteel zo'n 250 leden, zowel in Nederland als in de rest van Europa en zelfs ook daar buiten.

De doelstellingen van de vereniging zijn:
het leggen van contacten tussen slangenliefhebbers;
het bevorderen van kennis van en ervaringen met het houden van en kweken met slangen;
het bevorderen van kennis van en inzicht in de rijke cultuurhistorie van slangen;
het leggen van contacten met andere instellingen, zoals buitenlandse verenigingen, dierentuinen, musea, universiteiten, enz.

De vereniging onderhoudt contacten met de (landelijke) overheid betreffende nieuwe wet- en regelgeving voor zover die het houden van slangen aangaat. Wij adviseren ook naar gemeenten over vergunningen voor het houden van slangen.

De vereniging is lid van het Platform Verantwoord Huisdierenbezit en van de werkgroep Reptielen / AmfibieŽn / Exotische Zoogdieren van de Stichting Welzijn Gezelschapsdieren.