Europese Slangenvereniging home litteratura serpentium bestuur
slangendag subsidieprojecten lidmaatschap
European Snake Society beurzen publicaties geschiedenis
links jaargangenoverzicht contact
 
Slangendag 2024

De ticketverkoop voor bezoekers en voor standhouders begint op 1 juli 2024

 

Toekomstige Slangendagen:
zondag 6 oktober 2024
zondag 5 oktober 2025
zondag 4 oktober 2026

   
 
 

Slangendag 2024

De volgende Slangendag vindt plaats op zondag 6 oktober 2024.

Het adres is Meidoornkade 24, Houten. Als u met de auto komt kies dan afslag Houten op de A27 en volg de borden naar industrieterrein Doornkade.

De Slangendag opent haar deuren om 10.00 uur en sluit om 16.30 uur. Leden van de ESV kunnen een gratis toegangsbewijs bestellen via de website www.snakesociety.nl en indien gewenst een tafel reserveren voor de helft van de prijs, met de actiecode op de uitnodiging die in het tweede nummer van Litteratura Serpentium is bijgesloten. Kinderen tot 12 jaar, onder begeleiding van een volwassene, hebben eveneens gratis toegang. De toegangsprijs voor niet-leden is € 10,00.

Gedurende de Slangendag is het mogelijk bij onze verenigingsstand oude jaargangen van Litteratura Serpentium te kopen. Ook kunt u hier uw lidmaatschapsbijdrage betalen of kunt u zich als nieuw lid opgeven. In de talrijke stands van handelaren en hobbyisten kunt u slangen, terrariumbenodigdheden, boeken, voedseldieren enz. kopen. Ook andere verenigingen presenteren zich.

Een paar weken voor de Slangendag zal een overzicht worden gegeven van de standhouders met de tafelindeling op www.snakesociety.nl.

Geld pinnen bij pinautomaat: dit is op de Slangendag zelf in beperkte mate mogelijk bij stands van dierenwinkels. De dichtstbijzijnde banken met pinautomaat zijn op Het Rond bij het Centraal station Houten.

Het is mogelijk om tijdens de Slangendag slangen te kopen en verkopen, maar:
- zorg voor de juiste documenten (bijvoorbeeld CITES of verklaring van overdracht). LET OP: voor Annex B dieren (waaronder boa’s, pythons en Aziatische cobra’s) dien je niet alleen een overdrachtsverklaring te bezitten dat het betrokken dier in de EU is gekweekt, maar dat moet je nu ook kunnen aantonen voor de ouders van het dier. --> Overdrachtsverklaring voor Annex B-slangen.docx
- de inheemse slangen Coronella austriaca, Natrix helvetica en Vipera berus mogen alleen worden meegebracht met een herkomstverklaring waaruit blijkt dat de dieren in gevangenschap zijn gefokt.
- hanteer de slangen tijdens de Slangendag zo min mogelijk. Zorg voor een deugdelijke verpakking tijdens het transport.
- het is niet toegestaan andere dieren dan slangen en voedseldieren (alleen muizen, ratten, konijnen, kwartels of hoenders) aan te bieden.

Regels gifslangenruimte
Tijdens de Slangendag gelden er speciale regels voor de gifslangenruimte:
- gifslangen zijn slechts toegestaan in de speciaal daarvoor bestemde gifslangenruimte.
- gifslangen moeten individueel in een solide, geheel of gedeeltelijk transparant bakje worden verpakt; het deksel dient met plakband te zijn vastgemaakt; er mag geen speling zitten tussen deksel en bak; de ventilatiegaten mogen geen gevaar opleveren voor beten, gifspuwende cobra's of ontsnapping.
- op de bak moet duidelijk de aanduiding 'GIFTIG' en/of 'VENOMOUS' staan, samen met de wetenschappelijke naam van de betreffende soort.
- bakken met gifslangen mogen onder geen enkele voorwaarde in het gebouw worden geopend; het is niet toegestaan verscheidene gifslangen in één bakje aan te bieden; bij overtreding zullen de dieren door de organisatie voor de duur van de Slangendag in beslag worden genomen.
- het is niet toegestaan met stapels losse bakjes met slangen rond te lopen; transport van verscheidene bakjes dient te geschieden in een tas, box of iets dergelijks.
- het is verboden om met gifslangen door de ruimte te lopen, tenzij voor transport naar buiten; wie gifslangen heeft gekocht en naar de algemene ruimte of kantine gaat, kan zijn slangen kosteloos in bewaring geven bij de slangencrèche.
- de regels voor gifslangen gelden binnen de gifslangenruimte ook voor niet-giftige soorten.
- de organisatie behoudt zich het recht voor om dieren die niet adequaat zijn verpakt uit veiligheidsoverwegingen voor de duur van de Slangendag in beslag te nemen; wat onder adequaat wordt verstaan, is ter beoordeling van de organisatie.
- Kinderen onder de 16 jaar hebben slechts onder begeleiding van een volwassene toegang tot de gifslangenruimte. Maar voor kleine kinderen onder de 5 jaar is de toegang geheel verboden. Ook kinderwagens en buggies worden niet toegelaten.

Op de geldende regels zal streng worden toegezien. De organisatie behoudt zich het recht voor om bij overtreding dieren voor de duur van de Slangendag in beslag te nemen. Aanwezigheid op de Slangendag betekent dat u instemt met de reglementen.

Wij willen u er op wijzen dat in alle ruimten met slangen roken en het gebruik van alcohol niet zijn toegestaan. De Europese Slangenvereniging is niet aansprakelijk voor schade of letsel opgelopen tijdens de Slangendag.

De Europese Slangenvereniging is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van goederen en dieren. De verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de aangeboden c.q. gekochte dan wel geruilde dieren ligt geheel bij de verkoper en koper. Dit geldt ook voor de kwaliteit van alle andere aangeboden waren op de Slangendag.

De Europese Slangenvereniging dankt u voor uw medewerking en wenst u een prettige en leerzame dag toe.