Europese Slangenvereniging home litteratura serpentium bestuur
slangendag van de redactie lidmaatschap
European Snake Society beurzen publicaties geschiedenis
subsidieprojecten jaargangenoverzicht contact
 

Bestellen
Binnen Nederland zijn de bundels te bestellen door het juiste bedrag + 2,50 portokosten over te maken op Bankrekening (IBAN): NL96 INGB 0004 4388 55, BIC: INGBNL2A van de Europese Slangenvereniging, onder vermelding van de titel van het gewenste deel. U krijgt uw exemplaar dan toegestuurd.

   
 
 

In de serie Herpetologische Bundels van de Europese Slangenvereniging zijn verschenen:

Marcel van der Voort, Adders onder het gras! Over slangen in mythen en verhalen. Een bloemlezing van cultuurhistorische artikelen zoals in de jaargangen 13 t/m 31 in Litteratura Serpentium zijn verschenen. Tweede, aangevulde en gecorrigeerde oplage. 17,50.

Herpetologische Bundels deel 2: Ziekte en gezondheid bij slangen, deel 1. Een bloemlezing van medische artikelen uit de jaargangen 1 t/m 10 van Litteratura Serpentium. 27,50.

Herpetologische Bundels deel 3: Ziekte en gezondheid bij slangen, deel 2. Een bloemlezing van medische artikelen uit de jaargangen 12 t/m 25 van Litteratura Serpentium. 29,50.

Ron Bronckers, Adderjagers! Portretten van een verdwenen beroep. Verzamelde artikelen uit de jaargangen 28 t/m 34 van Litteratura Serpentium. 17,50.

Waterslangen. Bloemlezing van artikelen over waterslangen uit de jaargangen 1 t/m 30 van Litteratura Serpentium. 15,-.

A.A. Verveen, The Behaviour Cycle of the Boa constrictor in Captivity. 29,50.